wtorek, 5 maja 2015

Podziękowania za 3 lata dobrej współpracy przy realizacji projektu PI Novum subsydiumWe czwartek 30 kwietnia br. kończymy realizację projektu innowacyjnego PI Novum Subsydium. Po trzech wyjątkowo intensywnych latach śmiało możemy stwierdzić, że przyniósł on wiele pozytywnych skutków. Udało nam się stworzyć, przetestować i przedyskutować innowacyjną formę wsparcia skierowaną do kobiet wychowujących małe dzieci nazwaną subsydium ½ etatu. Dziś pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt i opracowanie ostatecznej wersji produktu.
Podziękowania kierujemy przede wszystkim do pracodawców biorących udział w procesie testowania produktu, którzy dzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i do pań uczestniczących w projekcie, bez których realizacja jego założeń nie byłaby możliwa. Życzymy wam, aby doświadczenie nabyte podczas testowania subsydium ½ etatu zaowocowały w waszym dalszym życiu zawodowym!
Nasze gorące podziękowania za cenne wsparcie i pomoc w działaniach należą się również Posłom na Sejm RP: Pani Renacie Janik i Panu Lucjanowi Pietrzczykowi. Państwa szczere zaangażowanie nie tylko podniosło wartość merytoryczną całego przedsięwzięcia, ale otworzyło też przed nami szerokie pola do konsultacji na najwyższym szczeblu. Bardzo liczymy na dalszą współpracę i życzliwość z Państwa strony.
Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Powiatowych Urzędów Pracy w Skarżysku Kamiennej, Końskich, Busku Zdroju, Kazimierzy Wielkiej, Piotrkowie Trybunalskim, Pińczowie i Szydłowcu oraz przedstawicielom Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan za wszelkie uwagi i poświęcony projektowi czas. Wierzymy, że wspólne doświadczenia i wspomnienie dobrej współpracy zaowocuje w najbliższej przyszłości kolejnymi, interesującymi przedsięwzięciami.
Podziękowania za współpracę, nieocenione wsparcie i pomoc merytoryczną składamy również naszemu partnerowi w projekcie - Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy razem podejmować równie ciekawe wyzwania.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim realizującym z nami ten projekt. To był wyjątkowy i bardzo owocny czas!
Podsumowując: w ramach projektu 75 kobiet przetestowało innowacyjną formę wsparciaDzięki możliwość godzenia życia zawodowego z rodzinnym, jakie daje subsydium ½ etatu, podniosły one swoje umiejętności i kwalifikacje. Zwiększyła się też ich aktywność na rynku pracy. Śmiało możemy powiedzieć, że projekt przyniósł w ich życiu trwałe efekty i zmiany na lepsze.
Wszystkim zaangażowanym i nam życzliwym życzymy powodzenia w działaniu.
Do zobaczenia przy kolejnych przedsięwzięciach!J

Zespół Projektowy

poniedziałek, 4 maja 2015

Innowacyjna forma wsparcia - subsydium ½ etatu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
W dniu 30 kwietnia br. delegacja Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach spotkała się w Warszawie z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na czele z Panią Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Hanną Świątkiewicz-Zych oraz Z-cą Dyrektora Panią Beatą Czajką. W ramach spotkania przekazaliśmy ostateczną wersję produktu subsydium ½ etatu opracowanego w ramach projektu. Przedstawiliśmy założenia produktu i projektu, jego cel, podejmowane działania, także w kontekście zmian dokonujących się na współczesnym rynku pracy. Przekonywaliśmy przedstawicieli MPiPS do naszych pomysłów, otrzymując zapewnienie, ze zostaną one wzięte pod uwagę przy ocenie ostatniej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Produkt przekazany lokalnym posłomW dniu 29 kwietnia br. przekazaliśmy Pani Poseł Renacie Janik oraz Panu Posłowi Lucjanowi Pietrzczykowi produkt wypracowany w ramach projektu i inne materiały potrzebne do wystąpienia z inicjatywą poselską w sprawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w perspektywie wprowadzenia subsydium ½ etatu, jako nowego instrumentu rynku pracy. Kierujemy ogromne podziękowania do ww. osób, za wsparcie i zaangażowanie w proces upowszechniania produktu oraz lobbowanie na korzyść projektu PI Novum subsydium.


czwartek, 19 marca 2015

PI Novum subsydium na XVIII Ogólnopolskich Targach PracyW dniu 17 marca br. w Targach Kielce odbyły się XVIII Ogólnopolskie Targi Pracy. Wydarzenie organizowane przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach oraz Targi Kielce S.A. W gronie 112 wystawców znalazł sie również projekt innowacyjny PI Novum subsydium. Na stoisku informowaliśmy o samym projekcie, jego celach i zadaniach, ostatecznym produkcie - subsydium ½ etatu wypracowanym w ramach realizacji projektu oraz podejmowanych krokach do implementacji produktu do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie rozdawaliśmy ulotki o projekcie, raporty z wyników badań prowadzonych w ramach PI Novum subsydium oraz inne materiały promocyjne i upowszechniające.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie pozytywne głosy, jakie otrzymaliśmy od odwiedzających nasze stoisko podczas targów.


niedziela, 15 lutego 2015

Seminarium – fakty i perspektywy innowacyjnej formy wsparcia subsydium ½ etatu

We wtorek 10 lutego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5 odbyło się seminarium poświęcone wypracowanej w ramach projektu innowacyjnej formie wsparcia – subsydium ½ etatu, zorganizowane w ramach projektu PI Novum subsydium.

Spotkanie rozpoczęła Pani dr Anna Dybała z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, który jest  Partnerem projektu. Powitała zgromadzonych gości oraz podkreśliła istotność wypracowanego produktu na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej zwłaszcza w obliczu zmian demograficznych zachodzących w Polsce.

Następnie wystąpił Pan Marek Hadała Z-ca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, który jest Liderem projektu. W swojej wypowiedzi wskazał na specyfikę kieleckiego rynku pracy, zwrócił uwagę na nowe instrumenty i nowe podejście do aktywizacji klienta urzędu dzięki znowelizowanej ustawie oraz na konieczność szukania i inicjowania takich rozwiązań, które będą w jak największym stopniu dopasowane do potrzeb uczestników rynku pracy.

Na seminarium mieliśmy zaszczyt gościć Pana Posła RP Lucjana Pietrzczyka, który od początku wspiera projekt. Podsumował on dotychczasową współpracę z nami. Określił projekt jako bardzo trafny społecznie. W takich inicjatywach widzi pozytywne zmiany w podejściu do realizacji zadań urzędów pracy. Na zakończenie zapowiedział aktywne wspieranie projektu, na rzecz wprowadzenia innowacyjnego instrumentu rynku pracy do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jako ostatnia głos zabrała Pani Agnieszka Kalecińska - Koordynator projektu, która przedstawiła wypracowany w ramach projektu produkt skierowany do bezrobotnych kobiet wychowujących dziecko lub dzieci do lat sześciu – subsydium ½ etatu.
Podsumowaniem oficjalnej części spotkania była projekcja filmu z udziałem uczestników projektu.

W następnej części spotkania, podczas dyskusji pozytywne słowa o projekcie wygłosił  Pan Roman Białek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej oraz Pan Karol Kaczmarski Dyrektor Biura Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, którzy byli aktywnie zaangażowani w wypracowanie nowej formy wsparcia, czyli subsydium ½ etatu i czynnie uczestniczyli w organizowanych panelach i spotkaniach w ramach projektu.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele rynku pracy, uczestniczki projektu i pracodawcy, którzy testowali innowacyjny instrumentu rynku pracy, jakim jest subsydium ½ etatu. Podzielili się oni swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Wszyscy uczestnicy seminarium byli zgodni co do tego, że warto i należy podejmować działania na rzecz aktywizacji kobiet, szczególnie zajmujących się małymi dziećmi. Podczas dyskusji padło wiele istotnych przesłań oraz ważnych deklaracji.

Spotkanie było wyrazem podziękowania za zaangażowanie w całe przedsięwzięcie dla wszystkich osób biorących udział w projekcie na różnych jego etapach.

Wszystkim uczestnikom seminarium serdecznie dziękujemy za przybycie, aktywny udział w dyskusji, wszelkie spostrzeżenia i opinie.

Więcej informacji na stronie projektu www.mup.kielce.pl/novum_subsydium

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Miejska Rada Zatrudnienia o subsydium ½ etatuW dniu 19 grudnia 2014 roku w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach spotkała się Miejska Rada Zatrudnienia. To już ostatnie w tym roku spotkanie przedstawicieli wielu środowisk, związanych z kieleckim rynkiem pracy. Wśród poruszanych tematów dotyczących lokalnego rynku, omawiany był również nowy instrument rynku pracy – subsydium ½ etatu, wypracowany w ramach projektu innowacyjnego PI Novum subsydium. Zakończenie testowania, efektywność produktu, walidacja projektu, pierwsze działania upowszechniające oraz plany na najbliższą przyszłość w ostatnim już zadaniu, to najważniejsze elementy, które zostały poruszone w dyskusji.